Regelement

Regelement viswater kasteelgracht Born:

Het viswater is het gehele jaar door te bevissen met max. 2 hengels waaronder 1 hengel  geaasd met een stukje of dood visje, of alle soorten kunstaas (het vissen met levende aas is verboden) onder de volgende voorwaarden:

1. Bij een seniorenvergunning hoort een vispas.

2. Er mag alleen vanaf de oevers gevist worden.

3. Nachtvissen is verboden. Men mag vissen v.a. 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang (zie dagbladen of tv). Er mogen dus ook geen tenten aan de oeverkant worden opgezet.

4. Van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei mag niet op snoek worden gevist, bij vangst dient deze direct te worden terug gezet.

5. De vergunninghouder mag niet meer dan 15 vissen, waaronder 1 snoek aan het viswater voorhanden hebben en of meenemen. Snoeken tijdens de periode 1 juli t/m 31 december, dient voor wat betreft aas, voldaan te worden aan de wettelijke verplichtingen.

6. Ten aanzien van het snoeken, dient men met een complete uitrusting, dat is een bekketang en arterieklem (liefst voorzien van rubber bescherming), te worden gevist. Het snoeken is alleen toegestaan met een 1 tandige haak of met een 2 tandige haak. Drietand haken zijn verboden. Dit geldt niet voor spinner of plug.

7. Vanaf 1 maart tot 30 juni moet de gevangen vis direct terug gezet worden, er mogen tijdens deze periode geen leefnetten voorhanden zijn.

8. In de maanden april en mei geldt er een beperking in de te gebruiken aassoorten, dan mag er niet gevist worden met dode vis, enig kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5cm), slachtproducten en worm.

9. Vanaf 1 april t/m 31 mei is er een gesloten tijd voor baars en snoekbaars.

10. Wettelijke minimummaten gelden voor alle vissen.

11. Men mag hoogstens 250 gram (nat) voer voorhanden hebben aan het water.

12. Het viswater mag alleen worden benaderd via de aanwezige betonnen trappen.

13. De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn of haar handelingen. De rechthebbende op het viswater en de eigenaar van het water aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

14. Er mag geen rommel, waaronder begrepen aas en voer, en zeker geen nylon resten aan of in het viswater worden achtergelaten. Denk ook aan ander leven dan alleen aan vissen. Eenden, schilpadden en vogels zijn ook dieren.

15. Iedere visser is verplicht tijdens het vissen zijn hengel/hengels, onder handbereik te hebben.

16. De controleurs hebben ten alle tijden het recht om de vergunninghouder te controleren, zo nodig na zich te hebben gelegitimeerd

17. Het is verboden:
            a Vuur te stoken rond de gracht;
            b Hinder te veroorzaken in welk opzicht dan ook;
            c Leefnetten te gebruiken die van metaalglas zijn vervaardigd;
            d Levende vissen aan of in het water voorradig te hebben in plastic of jute zakken, alleen in voorgenoemd 
               leefnet;
            e Met boilies te vissen, voeren, in het water te brengen of aan het water voorradig te hebben. Een algemeen
               boilie verbod op de gracht;
            f Met gekleurde maden te vissen. Er zijn alleen witte maden toegestaan;

18. De vergunninghouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor:
            a De door hem toegebrachte schade aan afrastering, bebording, begroeiing, vogels en fauna in het terrein
               rondom de visvijver gelegen;
            b Indien parkeerplaatsen aanwezig zijn, is de vergunninghouder verplicht zijn eventuele auto op deze
               parkeerplaats te parkeren.
            c Fietsen dienen niet aan de waterkant te worden geplaatst. Deze horen thuis in een fietsenstalling (indien
               mogelijk) of op de markt.
            d De vergunninghouder is verplicht de vanwege het openbaar belang de gegeven voorschriften en
               aanwijzingen op te volgen.

Bij niet voldoen aan bovenstaande gestelde voorwaarden behoudt het dagelijks bestuur van H.S.V. De Gaard zich het recht voor de vergunning zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.